Какво е сириус?

СИРИУС е двустепенна станция за пречистване на вода на принципа на двустепенна сепарация. Първит етап се ръководи от пулсиращ дефекатор, на втория етап се извършва филтрацията.
1. сепарираща степен – коагулация, флокулация, сепарация
2. сепарираща степен – филтрация, оксидация, дезинфекция

 

Сириус се състои от следните технологични елементи:

1. Филтър за едри боклуци
2. Дозиране на химични разтвори
3. Пулсиращ дефекатор
4. Резервоар
5. Помпи
6. Филтър
7. Устройство за дезинфекция
8. Устройство за управление

Ядрото на пречиствателната станция е пулсиращият дефекатор

  • пулсиращият дефекатор е устройство за континуалноотделяне на суспендирани вещества от течна среда в издигащото се утаечно легло – утаечен облак;
  • сепарацията на суспенсиите се извършва едновременно с флокуацията и след това транспорта към стабилизирания утаечен облак, който изпълнява функцията на флуиден филтрационен слой;
  • излишната утайка се премества от повърхността на утаечния облак чрез спад в утаечни джобове.

Защо СИРИУС е уникален?

Почиства повърхностната и подпочвената вода на питейна вода

Голяма мощност 2,5 -100 м³ / час

Не заем,а много място

Ниски разходи за експлоатация

Инвестиционен потенциал благодарение на взаимоотношението цена/мощност

Изцяло автоматична работа

Минимална строителна подготовка

СИРИУС и неговата употреба

Разгледайте продукта

Възможност за финансиране

Ще ви осигурим финансиране под формата на:

 

  • Дългосрочен наем

  • Субсидия

  • Лизинг

  • Кредитиране

Галерия